Community Abyss rendahl51's Discussions
rendahl51's Discussions

Posted In: Your cat's name

Skrubban och hon tror jag är hennes husdjur. Skrubban passar för hon skrubbar sig ofta mot min arm i jakt på kel.

4 years ago